​ثبت درخواست مزایا و تسهیلات

​​​​توجه:
اعضای گرامی کانون کارگران در صورت درخواست تسهیلات و مزایا میتوانند با پر کردن فرم زیر نسبت به ثبت درخواست خویش اقدام فرمایند. بدیهی است اولویت  واگذاری هر کدام از مزایا بر اساس شرایط و ضوابط لازم و همچنین  اولویت در ثبت درخواست خواهد بود.  شرایط اعطای مزایا متعاقبا و به تفکیک اعلام خواهد گردید.

ثبت نهایی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.