خدمات گردشگری و اقامتی و تورهای گردشگری داخلی و خارجی

خدمات گردشگری و اقامتی و تورهای گردشگری داخلی و خارجی
برگراری تورهای گردشگری داخلی و خارجی توسط کانون سیر وابسته به کانون کارگران ایران اسلامی- کارگران و خانواده ای محترم ایشان میتوانند از تخفیفات ویژه کانون استفاده نمایند. تورهای شامل تورهای مختلف داخل کشور و بین المللی میباشد. تخفیفات ویژه شامل تورها و مکانهای اسکان موقت از قبیل هتلها و مراکز بوم گردی می باشد.
ادامه مطلب