تفاهم نامه همکاری با جامعه ایثارگران کشور

در تاریخ 1402/7/24 با حضور آقای عبدالرحمن خدایی دبیرکل کانون کارگران ایران اسلامی و آقای سلمان سلیمان زاده دبیرکل جامعه یادگاران دفاع مقدس و ایثارگران در دفتر مرکزی کانون کارگران کشور تفاهم نامه همکاری  منعقد گردید. پیرو این تفاهم نامه اعضای ایثارگران و همچنین اعضای کانون کارگران میتوانند متقابلا از خدمات و مزایای اعطا گردیده یکدیگر بهره مند گردند . از اهداف اصلی انعقاد این تفاهم نامه میتوان به ارتقای خدمات و سطح کیفی زندگی جامعه کارگری کشور و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اشاره کرد. متن تفاهم نامه در زیر قابل مشاهده است.