​​​​​​​بدینوسیله به استحضار می رساند ، در راستای اهداف کانون کارگران ایران اسلامی و به منظور ارائه خدمات رفاهی ویژه به اعضای کانون کارگران و جامعه زحمتکش کارگری کشور،  کانون کارگران در نظر دارد نسبت به ارائه خدمات بیمه ای مورد نیاز بخصوص خدمات بیمه تکمیلی ، اقدام نماید . لذا کارگران معززی که تمایل دارند میتوانند با توجه به شرایط ویژه در طرح های ارائه شده زیر نسبت به انتخاب طرح و ثبت نام اقدام فرمایند.

طرح ویژه شماره یک

حق بیمه بیمه نامه درمان طرح ویژه شماره  یک

بسمه تعالی

   فراخوان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی​​​​​​​

طرح ویژه شماره دو 

حق بیمه تکمیلی بیمه نامه درمان طرح ویژه شماره دو​​​​​​​ 

طرح ویژه شماره سه

حق بیمه تکمیلی بیمه نامه درمان طرح ویژه شماره سه​​​​​​​ 

طرح ویژه شماره چهار

حق بیمه تکمیلی بیمه نامه درمان طرح ویژه شماره چهار 

لیست مراکز درمانی طرف قرارداد : 

جهت مشاهده لیست مراکز درمانی طرف قرارداد کلیک کنید