ثبت نهایی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

تمدید عضویت
​​​توجه:
از طریق این فرم میتونید با ارسال کارت عضویت قبلی به صورت اسکن شده نسبت به درخواست تمدید عضویت اقدام نمایید.:​​​​​​​​​​​​​​

* جهت وارد کردن شماره همراه و تلفن ثابت زبان نوشتاری را به لاتین تغیر دهید.​​​​​​​

​​* مهم
پس از ثبت نهایی اطلاعات نسبت به مراجعه به یکی از دفاتر نزدیک به محل سکونتتان اقدام و نسبت به تحویل کارت کارگری خویش اقدام  فرمایید.​​​​​​​